Disclaimer

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Vormgevingsfouten voorbehouden. Zolang de beschikbaarheid/voorraad strekt. Vertoonde afbeeldingen zijn illustratief en kunnen afwijken van de omschreven uitvoering. Deze aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij Autoschade Drenth en niet geldig in combinatie met andere acties.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Bangroep Automotive B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van autoschadedrenth.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Bangroep Automotive B.V.. Bangroep Automotive B.V. is daarvoor niet aansprakelijk.

Bangroep Automotive B.V. behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein autoschadedrenth.nl vallen), zijn slechts informatief. Bangroep Automotive B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid van externe websites.

Virussen en veiligheid

De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Ook hiervoor aanvaardt Bangroep Automotive B.V. geen aansprakelijkheid.

Copyright

Alle rechten berusten Bangroep Automotive B.V., voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Deze website is eigendom van Bangroep Automotive B.V.. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bangroep Automotive B.V., is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

© Bangroep Automotive B.V.. Alle rechten voorbehouden.